Contact

bvba Herzele Farma

Markt 17/19, 9550 Herzele

Telefoon 053/622347

FAX 053/631943

E-mail info@herzelefarma.be

BTW 0466466763

APB 412702

Apothekers Lut Dewagtere en Elien Van De Walle

Apotheek-assistentes Elien De Poorter en Jana Van Cauwenbergh