Nieuwsbericht

Huisapotheker

Elke patiënt die minimum 5 verschillende soorten chronische terugbetaalde medicatie neemt, kan een ‘huisapotheker’ kiezen. Wij spreken de patiënt die hiervoor in aanmerking komt zelf aan.

Wat doet je huisapotheker voor jou? Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt. Bij elke aflevering van een geneesmiddel raadpleegt je apotheker je medicatiehistoriek (d.i. alle geneesmiddelen die je het voorbije jaar nam) om na te gaan of dat
geneesmiddel veilig is voor jou. Daarom registreert hij alle voorgeschreven geneesmiddelen die je in de apotheek komt halen systematisch in je farmaceutisch dossier. Je huisapotheker gaat een stap verder en registreert
daarnaast ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen (zelfzorggeneesmiddelen) en ook de gezondheidsproducten die een invloed
kunnen hebben op de werking van je geneesmiddelen (bv. voedingssupplementen) en de medische hulpmiddelen
die je gebruikt. Al die informatie is belangrijk voor een goed en veilig gebruik van jouw medicatie. Je huisapotheker deelt bovendien de relevante informatie over je geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch
dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar een andere apotheek als dat je zo uitkomt.
Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en je andere zorgverstrekkers voor het uitvoeren van je behandeling. Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar.
Een medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van al je medicatie, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (door je huisarts, tandarts, andere artsen, …) als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moet
innemen. Dat helpt om je medicatie op de juiste manier in te nemen. Je huisapotheker kan het medicatieschema ook beschikbaar maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen (bv. huisarts, specialist, ziekenhuis), zodat zij weten welke medicatie je neemt. Je kan het ook zelf
meenemen. Dat komt je gezondheid alleen maar ten goede. In de toekomst zal je medicatieschema ook digitaal gedeeld worden tussen jouw zorgverstrekkers, in de eerste plaats tussen je huisapotheker en huisarts. Dat zal automatisch gebeuren op basis van jouw toestemming om je gegevens te delen. Je huisapotheker staat in voor persoonlijke
begeleiding afgestemd op jouw noden. Hij begeleidt je in het goed gebruik van jouw geneesmiddelen en reikt hulpmiddelen aan als je problemen
ondervindt met jouw medicatie.

Opdat je apotheker zijn rol als huisapotheker zou kunnen vervullen, zal je gevraagd worden om een dubbele toestemming te geven.
De eerste is een toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’. Dat betekent dat je huisapotheker een dossier zal bijhouden waarin hij naast de
geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij je gegeven heeft, registreert. Dat laat hem toe een begeleidingsgesprek voor te stellen voor het goed
gebruik van je geneesmiddelen. De tweede is de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens
tussen zorgverleners die je behandelen: je ‘eHealth Consent’. Die is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen die zorgverleners. Het verbetert ook de samenwerking en de efficiënte opvolging van je
behandeling. Je apotheker, arts of mutualiteit kan die toestemming eenvoudig voor jou registreren, of je kan
het ook zelf doen op de website www.patientconsent.be.